Hairthin1

Økt risiko for hjertesykdommer hos menn som er skallet eller fått tidlig grått hår.

Ny forskning viser at mannlig skallethet og tidlig grått hår øker faren for hjertesykdommer hos  menn under 40 år. De er faktisk fem ganger mer utsatt, noe som representerer en høyere risiko enn fedme. Vi vet at høyt blodtrykk, høyt kolesterol, fedme, røyking og fysisk inaktivitet er av de mere "tradisjonelle" risikofaktorene for hjertesykdommer, men ny forskning tyder på at ytterligere to risikofaktorer bør legges til; mannlig skallethet og tidlig grått hår. 

I denne studien ble 790 menn yngre enn 40 år med hjertesykdommer undersøkt. Man hadde i tillegg 1,270  friske menn i samme alder som kontroller. I disse undersøkelsene ble det brukt elektrokardiogram, ekkokardiogram, blodprøver og koronar angiografi. 

Resultatene viser at halvparten av mennene med hjertesykdom hadde grått hår sammenlignet med bare 30 prosent av de friske mennene. Og nesten halvparten av mennene (49 prosent) hadde mannlig skallethet, sammenlignet med 27 prosent i den friske gruppen.

Studien konkluderer med at mannlig skallethet og tidlig grått hår bør betraktes som risikofaktorer for hjertesykdommer. Disse faktorene kan indikere at den biologiske alderen, snarere enn den kronologiske, kan være viktig for å bestemme total risiko for hjertesykdommer.

 

Siste artikler

Les alle →